Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)

Ob sobotah, nedeljah in praznikih.
ZNMP deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 16.00 v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova ul. 9, Ljubljana. Organizira jo Zdravstveni dom Ljubljana.

Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

NZA deluje vsako noč od 21.00 do 4.00 v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova 9, Ljubljana. Delovanje NZA s financiranjem omogoča Mestna občina Ljubljana. Zobozdravstvena nujna pomoč je namenjena meščankam in meščanom Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz drugih krajev in tujce. Storitve v NZA so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Otroci iz MOL do 18. leta starosti so oproščeni vseh plačil, otroci izven MOL ne plačajo participacije, ampak le storitev. Otroci - tujci do 18. leta starosti so oproščeni participacije, plačajo pa storitev. Občani MOL plačajo le participacijo, občani izven MOL pa morajo plačati participacijo in vse stroške zdravljenja. Odrasli tujci plačajo participacijo in storitev. Cenik storitev (NZA)

Redni delovni čas

Ob delavnikih od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro nudijo zobozdravstveno pomoč občanom osebni zobozdravniki v zdravstvenem domu in zasebniki s koncesijo.Naslov: Metelkova ul. 9, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: (01) 4723-718Dežurni zobozdravnik Ljubljana

Uradna stran

Imaš vprašanje, mnenje, pohvale ali pripombe? Piši nam na našem Facebook profilu!